Cho tới hiện nay, viêm khớp dạng thấp vẫn  là một thách thức cho y học.