Khớp gối là khớp vận động nên nếu bạn bị thoái hóa khớp gối thì việc