Đó chính là lời chia sẻ của bác Nguyễn Quang Hưng, người đã thoát khỏi bệnh