Đau khớp gối có thể xảy ra phổ biến ở mọi lứa tuổi. Bệnh này xảy ra